گزارش تصویری هشتمین کرسی نقد و تحلیل فرهنگ مهران با موضوع "مدیریت فرهنگ"

پنج شنبه 30 دی ماه هشتمین کرسی نقد و تحلیل مهران با موضوع "آیا فرهنگ مدیریت پذیر است؟" با حضور جمعی از متولیان، فعالان و مدیران فرهنگی استان اصفهان برگزار شد.