گزیده ای از دیدار خانواده محترم استاد سید علی اکبر پرورش با رهبر معظم انقلاب