ممیز یازدهم هفته نامه تصویری صد در صد/ بازگشت به سنت‌های دینی و ملی در جلسات خانوادگی


چند وقت پیش توی یکی دو تا از دید و بازدیدهای نوروزی متوجه نکته‌ای شدم؛ توی یکی از دید و بازدیدها که نسبتاً شلوغ هم بود، مردهای فامیل در گعده‌ی دورهمی‌شون دقیقاً داشتند حرف‌ها و موضوعات سال پیش را که مربوط می‌شد به خاطرات دوران جوونی‌شون تکرار می‌کردند